อุปกรณ์กีฬา - กรีฑา


อุปกรณ์ประจำสนามสำหรับประเภทลู่ คือ

1.บล็อคstart

2.ธง

3.นาฬิกาไฟ

4.ปืนยิงปล่อยตัว

5.รั้ว

6.เจ้าหน้าที่ประจำสนาม

7.กล้องวงจรที่ติดตรงเส้นชัย

อุปกรณ์ประจำสนามสำหรับประเภทลาน คือ

1.ประเภททุ่ม ลูกทุ่ม ตาข่าย ตลับเมตร กรวย เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ป้ายบอกสถิติ

2.ปะเภทพุ่ง แหลน ตลับเมตร กรวย เจ้าหน้าที่ประจำสนามป้ายบอกสถิติ

3.ประเภทขว้าง จักร ค้อน ตาข่าย ตลับเมตร กรวย เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ป้ายบอกสถิติ

4.ประเภทกระโดด ไม้ค้ำทอ ไม้กั้นกระโดด เสาวางไม้กั้นกระโดด2เสา เบาะ ตลับเมตร กรวย เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ป้ายบอกสถิติ

อุปกรณ์ประจำสำหรับนักกีฬา

1.รองเท้า

2.ประเภทค้ำทอ(ไม้ค้ำของตัวเอง)